Проекти

 

 
Проект: Coastlab 14

29.09.2014 – 3.10.2014

"Съдействие в организирането на конферентно събитие"

 


 

 
Проект: Cores A1

20.03.2014 – 31.12.2014

"Проектиране и разработка на софтуер за управление, събиране на данни и обработка на плаваща изследователска станция CORES A1"

 


 

 

Проект: BG051PO001-1.2.03.-1176

01.03.2014 – 31.08.2014

"СЪЗДАВАНЕ НА СТУДИО ЗА КОМЕРСИАЛЕН И СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР "МУК БЪЛГАРИЯ" ЕООД"

Реализация с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейски социален фонд на Европейския съюз